De lefdag

De Lefdag met “Over de streep / Challenge Day aspecten”.

De Lefdag is een kansendag waarin je jezelf beter leert kennen in contact met de ander. Aspecten van de Lefdag worden hieronder aangegeven. Je hebt namelijk lef nodig om:

- mee te doen
- je laten zien
- te zeggen wat je denkt en voelt
- je excuses maken voor iets wat je gedaan hebt
- je grens aan te geven
- te vergeven
- iemand te steunen
- iemand een compliment geven
- te zijn wie je wilt zijn

De Lefdag is een training waarbij een belangrijk onderdeel bestaat uit het fysieke aspect. Daarnaast wordt oplossingsgericht werken gebruikt tijdens de gesprekken. Binnen deze training wordt er niet gekeken naar de problemen maar naar de oplossingen en hoe die te bereiken zijn voor het heden en de toekomst. De combinatie van zowel lichaamsgericht werken als ook oplossingsgerichte oefeningen maakt deze training erg praktisch en toepasbaar zowel individueel als in een kleine groep.
In de training wordt geleerd dat iemand sterk moet kunnen zijn en dat de focus op jezelf (centerfocus) moet liggen, maar dat we ook niet té sterk en stug moeten zijn en dat de focus ook naar de omgeving gericht moet zijn (environment focus). Hierbij hoort een fysieke en mentale competentie training die uitgaat van het principe dat je sociale vaardigheden zich ontwikkelen volgens de route van: kennis naar je lichaam, naar kennis en ervaring over je emotionaliteit. Deze twee ‘lagen’ brengen je vervolgens tot meer zelfbewustzijn, wat leidt tot meer zelfreflectie. Ademhaling, stevig staan, grenzen, houding en gevoel vormen essentiële onderdelen.
Door lef te hebben en over de streep te gaan hoeft de doelgroep niets te zeggen, doch zegt heel veel doordat je jezelf kwetsbaar opstelt door over de streep te gaan. Fantastische “ tool” om mensen te leren dat ze meer hetzelfde zijn, dan dat ze verschillen van elkaar. Het verbindt mensen met elkaar. Het biedt tieners en volwassenen de tools om de muren af te breken en inspireert om te leven, wonen, leren en werken in acceptatie liefde en respect. Door het beleven van de interactieve en energieke activiteiten, merken de deelnemers eerst hoe ze zich van andere mensen scheiden door de vooroordelen die ze hebben en vervolgens krijgen ze de tools aangereikt om mensen te verbinden en om een hechte gemeenschap op te bouwen. Het “Challenge Day” aspect verhoogt het gevoel van eigenwaarde en helpt de gevaarlijke groepsdruk om te buigen naar een positief samenhorigheid gevoel. Op die manier verminderd het pestgedrag, de onderdrukking en alle vormen van geweld. De doelgroep wordt geïnspireerd om zelf de verandering te zijn, die ze om zich heen willen zien en moedigen andere aan om hetzelfde te doen.

Door het spelen van verschillende spelletjes en muziek in de ochtend, worden de deelnemers uitgedaagd uit hun comfortzone te stappen en wordt het vertrouwen gewonnen van de trainers. De deelnemers beginnen de hokjesvorming en stereotypes die bestaan, te herkennen en zijn dan bereid genoeg om zich kwetsbaar op te stellen naar de anderen. De trainers bespreken ook de gezonde uiting van emoties en de negatieve gevolgen van het binnen houden van opgekropte emoties. Gedurende de middag stellen de deelnemers de sociale onderdrukking aan de kaak en onderzoeken ze welke impact dat heeft op hun eigen levens en die van hun omgeving. Aan het einde van de middag krijgen de deelnemers de gelegenheid om in de groep aan te geven wat ze die dag geleerd hebben over negatieve groepsdruk en kunnen de pijn die ze hiermee bij andere hebben veroorzaakt goedmaken. Ook kunnen ze zich dan uitspreken welk gedrag ze zelf zullen veranderen in hun persoonlijke omgeving .

Een training die werkt!

Voor meer informatie neem contact op met Menno.

Kantoor / Praktijk

  • Leeuwarden

   Pelikaanstraat 8A
   8916AE Leeuwarden
   06-10406919
   info@buroweerbaarheid.nl
 •  Actueel nieuws

Op 4 april lanceert Menno zijn boek Ut Mut Erut. 

Het boek voor de professional vol met geweldige tips en inzichten!
Een paar kernpunten uit het boek zijn:
Bewustzijn & zelfvertrouwen
Trainingsboek voor professionals
Praktische oefeningen

Bestellen via: https://www.heelnederlandleest.nl/ut-mut-er-ut.html

 

Interesse of vragen?